Afbudsregler


Afbud meddeles senest 24 timer før, du har en tid. Ved afbud samme dag, betales halv pris.

Betalingsbetingelser


Du betaler kontant ved ankomst eller overfører via netbank. Beløbet skal stå på min konto dagen før din behandling.

Begrænsning ift behandling


Har du en diagnose, er det din pligt at informere om det ved første kontakt mellem os.

Jeg behandler ikke, hvis du på nogen måde er påvirket.

Eget ansvar


Når du er over 18 år kommer du her på eget ansvar, og er du under 18 år, er det dine forældres ansvar.

Køb af forløb, 1:1 sessions, foredrag samt andre ydelser


Alle priser er i danske kroner.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 sessions samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 sessions betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.  Vælger du at afbryde dit forløb, uanset årsag, er du fortsat forpligtet til at betale for hele forløbet.

Mentorforløb, kurser og 1:1 sessioner afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Rubens Salon iCph, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af Rubens Salon iCph, bliver dagen erstattet af en ny dato efter nærmere aftale.

Tidspunkter for sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

Særligt om mentorforløb

Der ydes erstatningssessioner i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie eller hvis du selv bliver livstruende syg.

Der ydes ikke 1:1 erstatningssessioner, hvis du bliver forhindret i at deltage i undervisningen fordi du selv planlægger/vælger andre aktiviteter, medmindre det er aftalt særskilt på det tidspunkt, du tilmelder dig et forløb.

 

Rettigheder:

Rubens Salon iCph har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, single solution forløb og 1:1 sessions.

Ved køb af Rubens Salons iCph ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Birgitte Reeslev og virksomheden Rubens Salon iCph måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag,  1:1 sessions og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte kursusgebyr excl. moms. Rubens Salon iCph og Birgitte Reeslev skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Birgitte Reeslev har handlet simpelt uagtsomt.

 

Ændring af forretningsbetingelser;

Birgitte Reeslev har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.