ER DIT BUSINESS MINDSET KLAR TIL MANIFESTATION?

BUSINESScréateur forløbet har fokus på, at du kommer til at stå ved dig selv på alle måder.

Det er skabt til dig, der vil TRANSFORMERE de negative følelser, der forhindrer dit i at nå dit mål, til en positiv styrke.

Så det fremadrettet bliver enkelt for dig at være ægte og være dig selv.

En ting er, at skabe en levedygtig forretning.  Arbejdet, forståelsen, alle de praktiske ting du skal sætte dig ind i. Det er krævende i sig selv.

Noget andet er når noget inden i dig gør det meget sværere, end det behøver at være.

Jeg kender selv til, at have en hel del udfordringer i min business og i mit arbejdsliv generelt.

Med en eneste fællesnævner:

MIG.

Derfor har jeg lavet et forløb, som jeg selv ville have brug for og gavn af.

Og som kan løfte både dig som person OG din business! Og skabe en solid og bæredygtig platform personligt og professionelt i dit liv.

Vi finder din GENIZONE

Det, som er din særlige gave, som kommer indefra, og fylder dig med lethed og glæde.

Og vi bearbejder de mentale og følelsesmæssige issues og “blindspots”, du måtte have, der spænder ben og står i vejen for din fremdrift.

Som disse tre:

⇢ ØKONOMI

⇢ TILLID

⇢ SYNLIGHED

For der er INTET andet end dit mindsæt, der hindrer dig i at nå dit mål. ( Jo, måske dovenskab – men det forudsætter jeg, du IKKE er)

ØKONOMI

Kender du også til, at pengene ikke flyder til dig i et behageligt tempo og niveau?

Det kan der være mange grunde til.

Men en af dem du umiddelbart kan forholde dig til som det første, er din egen opfattelse af penge.

 

Hvordan ser dit pengemindset ud?

Har du BLINDSPOTS på det område?

Så kan du hoppe og danse og stå på tungen, og alt kan være snorlige og sidde lige i skabet, UDEN du opnår den økonomiske balance, du ønsker dig.

Ved du hvilke overbevisninger der rumsterer i din underbevidsthed, som handler om penge?

SYNLIGHED

Hvordan har du det med, at være synlig ude i verden som DIG? Uden filter. uden at spille en rolle. For det er lige det, som kræves både i virkeligheden og på sociale medier i dag.

At du er ægte.

Og skal stille dig frem og være den, alles øjne hviler på.

Følelsen af, at være udsat for andres bedømmelse – og angsten for at falde igennem, ikke kunne fremstå så perfekt, som du gerne vil, er du langtfra ene om.

Og den kommer i alskens situationer.

Det er en stærkt invaliderende følelse, for den begrænser dig i at være naturlig. Ægte. Bare dig selv. Og i at kunne udtrykke dig frit og uhæmmet.

Den hindrer dig i at være tilstede. Det er som om, du forsvinder fra dig selv. Og det betyder, at du ikke kan vise, hvem du er, og hvad du faktisk kan.

Det har konsekvenser for HELE dit liv. Ikke mindst i din business, hvor det er påkrævet at du viser, hvem du er.

TILLID

Jeg manglede dybest set tilliden til, at jeg kunne selv. Jeg manglede selvværd, selvom de færreste ville kunne gennemskue sandheden i det.

Det gør du måske også?

Det holder dig tilbage fra turde gå efter det GULD, der er dit, og som ligger på den vej, der er rigtig for dig at gå.

For uden det nødvendige selvværd, stoler du ikke nok på dig selv, til at turde satse på, du kan.

Så vinder frygten for at fejle.

Eller sågar frygten for at få succes, og hvad det vil kræve og indebære for dig?

SÅDAN BLIVER DU BUSINESSCRÉATEUR

BUSINESSCRÉATEUR er et komprimeret, psykospirituelt og transformerende forløb, der fokuserer på det i dig, der forhindrer dig i at have en velfungerende business.

Det betyder, at du på de områder, kan vikle dig ud af de uhensigtsmæssige mønstre og overbevisninger, der på et ubevidst plan styrer dig. Så du kan undgå at sidde fast i den samme begrænsende situation gang på gang.

Magten til at skabe ægte transformation ligger i dine hænder, og du kan skabe et businessliv, der fremadrettet føles enkelt og godt.

På businesscréateur forløbet arbejder vi på forskellige bevidsthedsniveauer, hvilket erfaringsmæssigt sikrer en betydelig forandring.

Det betyder, at vi både arbejder med din mentale og følelsesmæssige bevidsthed og med din underbevidsthed.

Forløbet indeholder 4 online 1:1 sessioner, og hver session består af en kombination af alle ovennævnte dele.

Samtidig bruger jeg mine clairvoyante evner, klarføling og klarviden, til at guide dig. Dermed sikres du størst mulig transformation.

Du vil, imellem sessionerne, modtage onlinemateriale bestående af lydfiler og redskaber, der støtter processen.

Henover forløbet har vi to Q&A´s.

Et forløb varer omkring 1 måned, og din investering i et lettere, og mere rigtigt businessliv er 17.400,- kr. + moms.

Du kommer på venteliste ved at kontakte mig på 31 22 44 77.