Behandling af søvnproblemer

Er det stress, der giver søvnproblemer, eller er det søvnproblemer, der giver stress? Det er lidt lige meget, for de to ting hænger ofte sammen som ærtehalm. Den ene optræder stort set aldrig uden den anden.

Søvnproblemer forhindrer din krop i at restituere sig. Uden tilstrækkelig hvile mangler der overskud. Ikke kun meget konkret i forhold til arbejde, børn og dit liv i almindelighed, men også i kroppens evne til at undgå sygdom eller komme sig over sygdom. Det kan være alvorligt, hvis det står på igennem længere tid.

Du vil selvfølgelig gerne have al den energi, du kan få, så du kan leve et fuldt og helt liv, med alt hvad det indebærer af muligheder.

Hvorfor er det svært at finde årsagen til, at du ikke kan sove?

Hvis du bliver spurgt til, hvad du selv mener at årsagen er, kan dit svar måske være:

  • fordi jeg er stresset,
  • jeg kan ikke slippe tankerne,
  • jeg er bekymret,
  • der foregår meget på mit arbejde, osv osv.

Det er din bevidste tænkning der kommer til orde. Og den er kendt for at ville skabe sammenhæng. De mest indlysende sammenhænge til søvnproblemer er noget, du kan tænke dig til, og som foregår i dit liv lige nu. Så selv når der måske ikke findes en direkte sammenhæng til dit liv, så vil din bevidste tænkning finde en. En der lyder logisk og plausibel.

Så den bevidste tænkning er ikke sådan til at stole på. Ikke alene i hvert fald.

Dermed forbliver de egentlige årsager til, at du sover dårligt ukendte, for du kender ikke andre svar. Og dermed kan du heller ikke svare anderledes, end du gør.

Men det gør din underbevidsthed, som du kan læse om herunder.

Hvad er så den egentlige grund til, at din dårlige søvn?

Som regel er der mange grunde til at du sover dårligt, hvoraf nogle er bevidste for dig, og andre slet ikke er det.

Så arbejdet går ud på at få forbindelse til det, der foregår udenom dit bevidste sind.

Det kan være ting som ligger langt tilbage i tid, men også ting, som du bare ikke er opmærksom på, der forstyrrer din søvn. Når du løser problemerne indefra, fra det sted de er opstået, skaber du egentlig forandring. Og den kan mærkes på alle måder. Også din søvn.

Det kan lade sig gøre

Og måske kan søvnproblemer behandles hurtigere, end du forestiller dig.

Når du forstår, at årsagen til at du sover dårligt, formentlig ikke handler om ydre ting. Det er ikke fordi din seng er forkert, eller fordi du sover om dagen og derfor ikke kan sove om natten. Det handler faktisk slet ikke om søvnen som sådan.

Så er det tid til at kigge indad.

Når tankerne er fanget af frygt

Har du svært ved at falde i søvn, kan det allerede være tanken om at gå i seng, der kan skabe frygt. Frygt for, at du igen i nat skal vende og dreje dig og stå op i morgen udmattet efter endnu en nat uden søvn.

Og angsten for at gå i seng og få endnu en dårlig nattesøvn, er en gentagelse der næsten ikke til at bære.

Angsten for at falde i søvn ved rattet eller lave andre alvorlige fejl, fordi du næsten ikke kan hænge sammen. Ubehaget ved at tære på dine kollegers tålmodighed og din leders tolerance når du igen skal bede om særbehandling.

Og det går ud over dit liv. Over kvaliteten og indholdet.

Kan du ændre dine tanker og få en bedre søvn?

Dit mindset er dine tanker og din indstilling, og begge dele er meget ofte usynlige for os. Ikke, at vi ikke ved, hvad vi tænker, men vi kan nærmest ikke forestille os, hvordan det kan være anderledes.

Men du mærker helt sikkert de resultater, der kommer af det. Er du for eksempel bange for noget, så forestiller du dig ting, som enten ikke er virkelige, eller som har antaget dimensioner i dine tanker, der fylder alt for meget.

Ved at ændre dine tanker omkring noget forandrer situationen sig også.

I eksemplet med søvnen, bliver problemet med at sove koblet til sengen, og allerede tandbørstning og det øvrige ritual før sengetid, giver uro i kroppen. Også selvom vi logisk ved, at det ikke hænger sådan sammen.

Frygten opstår bare ved tanken om det, vi frygter. Så kan du ændre den tanke, og forbinde sengen med noget positivt, vi du opleve mindre uro.

Begge disse indgangsvinkler arbejder med resultatet af vores frygt – altså de ting, der er kommet af det egentlige problem. En terapi der fokuserer på en af disse tankegange kan manipulere vores tanker, handling og indstilling i nye retninger.

Men selve årsagen til at du har et søvnproblem, skal der fokuseres anderledes for at finde. For nu skal du høre, hvorfor du ikke kan tænke dig til det.

Når du river problemet op ved roden

Søvnproblemer er en måde, hvorpå din krop kan fortælle dig at noget er galt.  Når fysiske problemer er udelukket, er der de psykiske tilbage.

Ved at finde ind til den eller de egentlige årsager til, at søvnproblemet overhovedet er opstået, får du afviklet det helt nede ved roden. Og det betyder, at det ikke kommer igen.

Det indebærer, at

  • gamle mønstre der har styret dig i bestemte retninger og tvunget dig til at handle på bestemte måder, forsvinder.

og at

  • forkerte overbevisninger om dig selv og livet, du har fået med dig gennem modermælken, forsvinder.

Dermed vil du – naturligt og indefra – begynde at handle, tænke og reagere anderledes. Så du får helt automatisk et nyt mindset, der oven i købet er meget mere sandt for dig. Og symptomer, der kan vise sig som problemer med at sove, forsvinder. Helt af sig selv.

     Ring på 31 22 44 77

Birgitte Reeslev