Rubens Salon iCph er stedet for dig, der vil leve livet på din måde

Du kommer hos Rubens Salon, fordi du ved, du har potentiale for mere. Du vil leve et liv under ledelse af dig selv. Være den der bestemmer, hvad du har lyst til, hvilken vej du vil, hvordan dine relationer skal være. Et liv der leves indefra føles autentisk og sandt.

Du forstår symptomer som søvnproblemer, uro i kroppen, migræne, tankemylder og støjfølsomhed, som din krops måde at fortælle dig, at den er overbelastet. Og du har viljen til at forholde dig til det, der er årsag til det.

Du har mod til at konfrontere din fortid, for at skabe en bedre fremtid. Du vil ikke længere lade gamle traumatiske oplevelser, mønstre og deraf følgende begrænsninger være det, der styrer dit liv.

Birgitte Reeslev

Få fuld valuta på livskontoen

Enhver udvikling indeholder en smerte. Og enhver smerte indeholder en mulighed for udvikling.

Når du griber den mulighed, flytter du de barrierer, der er mellem dig og det liv, du virkelig ønsker.

Jeg møder dig der, hvor du har været på den forkerte vej længe nok. Hvor valget mellem det liv du har nu, eller et der er bedre, ikke er svært at tage. Hvor dine ambitioner om et bedre liv, er blevet til en beslutning.

Du vil forbedre din livskvalitet. Du vil have ro, overskud og balance.

Du vil leve et ægte liv, med mod og styrke til at være dig, og med adgang til alle dine evner og resurser. Du vil være fri af begrænsninger, der ikke er sande for dig. 

Det er min passion at hjælpe dig til at få det liv, der er sandt for dig.

Du har selv nøglen

Når du tager ansvar for din situation, vil du forstå, at du selv besidder nøglen til at få det liv, du ønsker.

Du kan sætte dig selv fri af din stressbelastning. Kroppen vil komme i balance og du får overskud igen. Udover at få livet tilbage, får du kontakt med din egen indre viden om, hvem du i virkeligheden er. Du kan møde dig selv på et dybt eksistentielt plan, og du kan opleve virkelig store positive forandringer.

Du har mulighed for større livskvalitet, eksistentiel og spirituel dybde, autentisk nærvær og indre ro.

Et liv indefra og ud. Ægte og med de kvaliteter der er dine.

Calina Dybdal 29 år:

“Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har prøvet at have sådan en ro og tilstedeværelse før.

Allerede på vej hjem i toget var der intet tankemylder. Bare glæde.

Det er for vildt. Nærmest magisk.”